CS

Stopy v krajině: Tematická stezka v Retzbachu

AREAacz

Tematická stezka Spuren am Land (Stopy v krajině)vede přes obce Mitterretzbach a Oberretzbach v severním Weinviertelu, poblíž rakousko-české hranice. Na 13 zastaveních okružní stezky je možné se prostřednictvím QR kódu dovolat na příspěvek buď v českém, nebo v německém jazyce. Audionahrávky vyprávějí o dějinách regionu a o současném místním rozvoji.

 tomu jsou navíc k dispozici informace o webových stránkách projektu www.spurenamland.at, na nichž jsou k vybraným tématům uveřejněny další texty, soukromé nahrávky i umělecké fotografie. Návštěvníci tak mohou poznávat region nejen z vlastní zkušenosti, ale též online.

Kopcovitá, málo zalesněná krajina severozápadního Weinviertelu v Rakousku je utvářena drobnými plochami vinic a zemědělské půdy. Uprostřed polí, vinohradů a suchých luk, rozprostírajících se na kilometry do dálky, leží malé vesničky čítající často jen několik málo ulic. To je i případ obcí Mitterretzbach a Oberretzbach na samém okraji Weinviertelu, bezprostředně u hranic s Waldviertelem a Českou republikou.

Východištěm pro hodinovou okružní stezku je farmářský obchod otevřený na popud obce a jejích angažovaných obyvatel v roce 2003. To se promítá do tématu stezky, jímž je stále rostoucí obliba regionálních produktů v posledních letech.

S tím je úzce spojena historie místního zásobování, kterou přibližuje audiopříspěvek u obytného domu č. p. 24 v ulici Waldstraße (Lesní ulice). Zde se až do konce roku 1999 nacházel poslední konzum v Retzbachu. Bývalá výloha obchodu dnes pod názvem „SchauFenster“ (Výloha) slouží jako výstavní prostor pro umělce z regionu i pro příspěvky z oblasti každodenní kultury.

Také na náměstí s kašnou (Brunnenplatz) a u Družstevního rybníka (Genossenschaftsteich) v Oberretzbachu připomínají někdejší význam obou míst už jen jejich názvy. Obecní kašna na náměstí Brunnenplatz po dlouhou dobu zajišťovala zásobování obyvatel vodou. Do poloviny 70. let 20. století chladil led z Družstevního rybníka (Genossenschaftsteich) obecní chladírnu.

.

Některá zastavení vyzdvihují víno coby luxusní produkt, který utváří krajinu, lidi i každodenní život ve Weinviertelu. Trasa tematické stezky tak vede přes pro region charakteristickou ulici Kellergasse (Sklepní ulička) v Oberretzbachu, kolem vinohradů až k poutnímu a výletnímu místu „Heiliger Stein“ (Svatý kámen). Doprovodné nahrávky nastiňují mimo jiné historii místní produkce vína, výrobní podmínky a marketingové strategie cestovního ruchu.

Tu a tam vede tematická stezka, kterou realizovali Brigitta Schmidt-Lauber (Vídeňská univerzita), Matthias Klos (umělec) a Stefan Holzinger (Technická univerzita Vídeň) ve spolupráci se studenty Vídeňské univerzity, podél rakousko-české hranice. Jedenácté zastavení pak pojednává o „neviditelných“ hranicích mezi vesnicemi Ober-, Mitter- a Unterretzbach a také o symbolickém charakteru místa zvaného místními „Morib’schau“, kde jednou v roce obyvatelé Retzbachu krokem odměřují hranice své obce.

Těžištěm poslední části audiovycházky je historická sociální struktura vesnic ve Weinviertelu, jakož i dynamika současného vesnického života, určovaná obyvateli, kteří zde mají své přechodné bydliště (tzv. „Zuagroaste“). Po konzultacích s návštěvníky a místními obyvateli bude tematická stezka brzy rozšířena o pojednání o násilných nacionálně socialistických zločinech v obci.

Projektový tým Vídeňské univerzity zkoumal dění v Mitter- a Oberretzbachu z perspektivy každodenní kultury. Základem jsou historické rešerše a životopisné rozhovory. Součástí audionahrávek jsou vzpomínky obyvatel Reztbachu, jež nabízejí osobní dojmy z každodenního života obce. Ve spojení s webovou stránkou jednoletého projektu digitalizace (2021–2022) financovaného spolkovou a zemskou vládou Dolního Rakouska otevírá tematická stezka Spuren am Land (Stopy v krajině) celou řadu příležitostí k objevování každodenního života v regionu a poskytuje základní informace k vybraným tématům.

Text:  Team "Stopy v krajině"

 

Link: Stopy v krajině