Státní zámek Uherčice

Jihomoravský kraj

Původní tvrz nahradil po polovině 16. st. renesanční zámek s obytnou věží, který dříve obýval například rod Streunů ze Schwarzenau.

Původní tvrz již po pol. 16. století přestavěli Krajířové z Krajku do podoby renesančního zámku. V přestavbě pak pokračovali i další majitelé Streunové ze Swarzenau, kteří zámku dali téměř současnou podobu. Dominantou zámku je hranolová věž a nádvoří obestavěné dvoupodlažní arkádou. V současnosti je zámek nejen památkou jihomoravské renesance, ale také významnou lokalitou výskytu vrápence malého – kriticky ohroženého druhu netopýra. K zámku patří také bývalá barokní zahrada a rozsáhlý lesopark.Fotogalerie
 


zpět na seznam

Kontakty

671 07 Uherčice u Znojma, Státní zámek Uherčice Website