CS

BLOG

AREAacz

AREAacz

Křehká krása

Cesta česko-dolnorakouským sklářským regionem.

 

Read more
AREAacz

Víš, jak se stavělo a bydlelo ve středověku?

Jak se ve středověku budovaly jednoduché stavby nebo velké hrady? K jakému účelu stavby sloužily a jakou funkci plnily?

 

Read more
AREAacz

Vystup z řady!

Vystup z řady! Tak zní motto letošního festivalu Meeting Brno, který už šestým rokem připomíná rozmanitou minulost města Brna a který se snaží přispět ke smíření mezi národy.

Read more