NONSEUM

Weinviertel

Místo tak legrační, plné fantazie a úplných nesmyslů! Člověk už od nepaměti, úporně se snaže zvládat běžné úkony všedního života, ztroskotává na přístrojích, které mu zlomyslně odmítají sloužit. Bylo by to k uzoufání, kdyby neexistovaly vynálezy blahoslavených nesmyslů. Ironie je totiž prvním krokem k lidskosti a zároveň tvrdošíjně nastavuje nohu zběsilému běhu času (anebo mu do cesty hází aspoň zrcátko).

Ale přemýšlet takhle zvesela a s vervou, to se musí umět – a šedé buňky mozkové se musí pořádně nažhavit. Aby nesmyslný dorost totiž mohl růst a kvést, vyžaduje odhodlané kutění a bránicí otřásající skutky.Mezi legrací a nesmyslem
 


zpět na seznam

Kontakty

2171 Herrnbaumgarten, Poysbrunnerstraße 9 Website