CS

I-Cult


Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech.

Projekt pracuje sjejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví.

Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.


Aktivní spolupráce partnerů projektu I-Cult je založena na třech pilířích:

 • společná muzejní práce
 • společná příprava a realizace výstavních projektů
 • společné a síťové veřejné vystoupení


Těžisky jsou:

 • AREAacz prezentuje muzea a památky v dolnorakousko-českém příhraničí, tak jak je vybrali mladí pro mladé
 • vědecké zpracování regionálních specifik v expertních skupinách
 • přeshraniční odborná sympozia
 • prezentace na výstavách
 • publikace k tematickým oblastem:
  • stavění, stavby a život ve středověku
  • život a zvyky v příhraničí
  • výroba skla a dějiny hranice


Tento projekt byl vytvořen jako součást bilaterálního projektu I-Cult ATCZ59, který je kofinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj v kooperačním programu INTERREG Rakousko-Česká republika 2014–2020.