Muzeum Humanum

Waldviertel

Na starém statku v malé příhraniční obci Fratres představuje Muzeum Humanum antropologickou sbírku, která konfrontuje předměty z různých období a kultur. Výstavní expozice se pokouší vzbudit zájem o to, co je cizí či jiné a navést pozornost k tomu, co je společné a spojující.

Od otevření hranic zde působí spolek Kulturbrücke / Kulturní most Fratres jako otevřené fórum pro přeshraniční spolupráci v oblasti kultury. Překračování hranic je také hlavním motivem akcí, které se snaží o netradiční propojení výtvarného umění s hudbou, tancem, literaturou či architekturou.

zpět na seznam

Kontakty

3844 Waldkirchen an der Thaya, Fratres 11 Website