Muzeum Stará textilní továrny

Waldviertel

Kousek od města Weitra an der Lainsitz se rozkládají budovy bývalé továrny Hackl. Toto místo má dlouho a pestrou průmyslovou tradici. V 16. a 17. století sloužilo jako panský mlýn a hamr, později jako papírna a od roku 1876 textilní továrna. Spolu s rybníkem, parkem a zahradou jsou budovy koncipovány jako továrna s vilou, což bylo typické pro ranou industrializaci. V roce 1990 se dřívější „c. a k. privilegovaná továrna na módní zboží Hackl & synové“ změnila na muzeum Stará textilní továrna.

Tam, kde se před 100 lety pracovalo na tkalcovských stavech, potiskovacích stolech a vyšívacích strojích, se mohou návštěvníci přenést do všedního dne a prostředí tehdejších téměř 500 továrních zaměstnanců a domácích pracovníků a pracovnic. Tady se zhotovovaly ubrusy a oděvní látky, tkaniny k čalounění nábytku i dekorační látky, fungovaly tkalcovské haly, barvírna, tiskárna, zařízení ke konečné úpravě látek a také návrhářské oddělení.

Příjemně uspořádané muzeum zabírá 400 m² plochy a ukazuje názorně nejen technologie používané při výrobě textilu, ale především životní podmínky a prostředí rodiny továrníků a dělnictva. Expozice sleduje sociální aspekty až do současnosti a zasazuje je do kontextu současné globalizované textilní výroby. Sociálně-kulturním tématům ve spojení s textilem a módou se věnují rovněž příležitostné výstavy, jako třeba „Love& Peace“, která byla uspořádána v roce 2019.

Kurzy a workshopy pro děti, mládež i dospělé činí z výroby textilu skutečný zážitek.Virtuální prohlídka
 


Zajímavé příspěvky o této instituci naleznete také na blogu AREAacz, doporučujeme tyto:


zpět na seznam

Kontakty

3970 Weitra, Oberbrühl 13 Website