CS

Výročí 150 let mostu přes Dyji v Hardeggu

AREAacz

Most přes Dyji v Hardeggu vyl otevřen v roce 1874, v roce 1885 získal díky ocelové konstrukci od renomované ocelářské firmy Ignaz Gridl svůj dnešní vzhled. V rámci oslav u příležitosti 150. Výročí mostu přes Dyji v Hardeggu bylo prezentováno společné vyhlášení památkové péče v Rakousku a České republice. Oba národní parky Thayatal a Podyjí vybudují v roce 2025 další visutou lávku a vybudují tím ve spojení s historickým hraničním mostem novou, přeshraniční okružní stezku Hardeggem.
Otevření mostu přes Dyji v Hardeggu 25. října 1874 představovalo jedno z nejdůležitějších opatření v Hardeggu v 19. století, přispívajících k oživení a podpoře hospodářství. Uzavření hranice po Druhé světové válce oproti tomu pro město znamenalo velkou pauzu. Život na „mrtvé“ hranici znamenal hospodářský propad a přinesl odliv a stárnutí obyvatelstva. Holý most se svými rezavějícími železnými nosníky se stal symbolem přerušených vztahů. Proto byla radost poté, když byl most po „sametové“ revoluci 12. dubna 1990 znovu otevřen a přechod hranice byl opět možný, opravdu veliká.

„Založením národního parku Thayatal a s tím spojeným vytvořením přeshraniční chráněné oblasti Thayatal-Podyjí v roce 2000 se podařilo nádhernou údolní krajinu chránit a vytvářet regionální hospodářské impulzy. Vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 byla odstraněna řada překážek, kromě jiného i hraniční kontroly. Kde dříve Železná opona od sebe oddělovala lidi, dnes existuje velké množství hospodářských a kulturních iniciativ mezi Dolním Rakouskem a jeho jihomoravským sousedem. Bývalý příhraniční region dorazil do srdce Evropy, je výrazným příkladem dobrého sousedství a přeshraniční spolupráce“, uvedl ministr zemské vlády Ludwig Schleritzko, který se oslav účastnil v zastoupení zemské hejtmanky Johanny Mikl-Leitner a bývalý ředitel národního parku Thayatal.

Jiří Němec, předseda výboru pro životní prostředí Krajského úřadi jihomoravského kraje prezentoval společně s poslancem zemského sněmu Dolního Rakouska Michaelem Sommerem novou iniciativu obou národních parků: „Ve spojení s historickým mostem přes Dyji v Hardeggu bude na západním okraji Hardeggu vybudována nová visutá lávka a tím bude vytvořena další přeshraniční okružní stezka. Tyto umožní krátkou vycházku historickým městem Hardegg a pobřežními lesy sousedního Národního parku Podyjí. Lávka bude financována z programu Evropské unie INTERREG, který má za cíl podporu společných přeshraničních projektů mezi členskými státy.

Christoph Bazil, prezident Spolkového památkového úřadu a Zdeněk Vácha, ředitel Památkového úřadu v Brně, představili společný postup v obou zemích při vyhlášení památkové péče na most přes Dyji. Most se nachází ve vlastnictví České republiky a spolkové země Dolní Rakousko, hranice probíhá přesně středem mostu. K vyhlášení památkové ochrany došlo již v roce 2023 a jedná se o první společné rakousko-české vyhlášení památkové péče. Při budoucích sanačních opatřeních budou odsouhlaseny podmínky a zadání, například je plánováno sjednocení barvy mostu.

Obě celnice jsou ve vlastnictví Národního parku Podyjí a Městské obce Hardegg a nachází se také pod památkovou ochranou. Hostí výstavy o historii mostu nebo přírodě Podyjí.

„Oba národní parky Thayatal a Podyjí jsou sice nejmenšími národními parky ve svých zemích, jsou však oblastmi s vysokou biodiverzitou. Díky své poloze ve stínu Železné opony se zde příroda mohla rozvíjet téměř neomezeně. Mnoho druhů, jako čáp černý, vydra říční a kočka divoká, které na jiných místech vymizely, zde našly své místo úniku. Příroda nezná hranice, proto je nutné opatření ochrany přírody vzájemně odsouhlasovat“, zdůrazňuje sekční šéf Christian Holzer jako zástupce Spolkového ministerstva pro ochranu klimatu a vyzdvihuje dobrou spolupráci obou národních parků.

Jiří Lehejček, náměstek ministra životního prostředí České republiky informuje o nových iniciativách týkajících se národních parků v České republice: „Vedle přeshraničních národních parků Podyjí (Thayatal), Šumava (Böhmerwald), Krkonoše (Riesengebirge) a České Švýcarsko (Böhmische Schweiz) má být nyní za národní park prohlášena chráněná krajinná oblast Křivoklát. Tato se nachází cca. 40 km západně od Prahy a byla by prvním národním parkem, který není přeshraniční. Prohlášením za národní park by mělo dojít především k důsledné ochraně unikátních lesních ekosystémů a dalšímu rozvoji přírody v této cenné oblasti.“

Friedrich Schechtner, starosta městské obce Hardegg, a oba ředitelé národních parků Tomáš Rothröckl a Christian Übl pozdravili na akci cca. 800 návštěvnic a návštěvníků, kteří se zúčastnili svátečního aktu a obsáhlého rámcového programu. Zahrály hudební skupiny z obou zemí, kolem mostu bylo výjimečně možníé jezdit na pramici, o legraci a zábavu se starali Akrobatik & Clownerie. Hosté z obou zemí se nadšeně zúčastnili společného zpívání na mostě. Zlatým hřebem oslavy byli dva provazochodci skupiny Chodimenalajne.cz, kteří přešli Dyji vedle mostu ve výši 12 m na slackline a vyjádřili tak symbolicky spojení mezi Rakouskem a Českem.

Mezi hosty byli kromě jiného Dr. Bettina Kirnbauer, rakouská velvyslankyně v Praze, Mag. Jan Brunner, zástupce českého velvyslance ve Vídni, Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, bývalý velvyslanec v Praze, okresní hejtman Karl-Josef Weiss, DI Helmut Postl, vedoucí oddělení mostního stavitelství Dolního Rakouska a Ing. Stanislav Doležal, starosta obce Horní Břečkov – Čížov.

další odkaz: