Stezka 20. století

Waldviertel

Trasa naučné stezky ve své dlouhé přeshraniční i v jedné kratší variantě vede vzrušujícími dějinami 20. století, které se otiskly do příhraniční oblasti. Mnoho informačních tabulí je umístěno přímo v místech historického dění – věnují se vytyčení hranic v roce 1918, vypráví o napjaté době meziválečné a o ozbrojených konfliktech na hranicích v roce 1939 a objasňují dobu nacismu, osudový rok 1945 i dějiny na obou stranách železné opony ve všech aspektech. Všechny texty jsou trojjazyčné (v němčině, češtině a angličtině).

Muzeum prezentuje historii regionu Nová Bystřice/Jindřichův Hradec před rokem 1945 a osud jeho německých obyvatel, kteří byli vyhnáni a vysídleni v roce 1945. Jsou zde také zevrubné popisy vesnic regionu, mezi nimi také osad podél státní hranice s Rakouskem, které byly zničeny v padesátých letech 20. století.


 

Zajímavé příspěvky o této instituci naleznete také na blogu AREAacz, doporučujeme tyto:


zpět na seznam

Kontakty

3863 Reingers, Reingers 14 Website