Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Minoritský klášter

Jihomoravský kraj

Gotický klášter minoritů, kdysi tiché místo posledního odpočinku Přemysla Otakara II. po prohrané bitvě na Moravském poli. Znojemské regionální muzeum bylo založeno roku 1878 německým městským spolkem jako muzeum vlastivědné. Od počátku existence se tak jeho sbírky soustředí na přírodu, historii a kulturu Znojemska. Muzeum zastřešuje celkem 6 objektů - znojemský hrad, rotunda sv. Kateřiny, minoritský klášter, Dům umění, Památník Prokopa Diviše a zříceninu hradu Cornštejn.

Z bohaté sbírky vyniká například soubor archeologických nálezů s jedinečnou neolitickou venuší Hedvikou, uměleckých sakrálních předmětů s nejcennější Znojemskou madonou Mistra Michelské madony, soubor orientálních zbraní a početné sbírky botaniky, zoologie i geologie.YouTube Channel

Online sbírka

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
 


zpět na seznam

Kontakty

669 02 Znojmo, Přemyslovců 130/6 Website