Muzeum nové generace - zámek Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina

Celý příběh se začal psát již v polovině 13. století, kdy mniši cisterciáci založili v hlubokých žďárských hvozdech zakladatelský klášter. Nový dynamiku přineslo 18. století a působení opata Vejmluvy, který spolu se stavitelem Janem Blažejem Santini-Aichlem vdechl areálu nový život. Na jeho pokyn Santini vystavěl své vrcholné dílo, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je památkou UNESCO. Za josefinských reforem v roce 1784 byl klášter zrušen a postupně upravován na zámek. V 90. letech 20. století byl žďárský zámek navrácen rodině Kinských.

Interaktivní, velmi dobře zpracované muzeum se věnuje založení kláštera, různým epochám a přesahům v dějinách, kunsthistorii a běžném životě, ale i v matematice, fyzice a anatomii.Virtuální prohlídka

Video
 


zpět na seznam

Kontakty

591 02 Žďár nad Sázavou, Zámek 8/8 Website