Muzeum koněspřežky

Jihočeský kraj

Strážní domek č. 1 v Mánesově ulici v Českých Budějovicích je národní kulturní památkou a návštěvníkům nabízí muzejní expozici s názvem Strážní domky a drážní strážníci na území koněspřežní železnice České Budějovice - Linec.

Tato železniční trať tažená koňmi byla vybudována v letech 1825 - 1832 mezi městy České Budějovice a Linec. Později, v roce 1836, byla prodloužena až do Gmundenu. Jednalo se o nejstarší železnici na evropské pevnině. Její primát však nespočívá v užití kolejí pro přepravu. Používání primitivních dřevěných kolejnic je doloženo např. v některých dolech v Německu a v Anglii v 17. století.

zpět na seznam

Kontakty

370 01 České Budějovice, Mánesova 10 Website