Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

Jihočeský kraj

Součástí Regionálního muzea v Českém Krumlově je pobočka Památník – rodný domek Adalberta Stiftera v Horní Plané, který mapuje život a dílo tohoto ”básníka Šumavy”.

Obsahovým těžištěm obnovené, nově uspořádané a rozšířené stálé výstavy v rodném domě A. Stiftera je jeho rodiště – Horní Planá a jižní Šumava.

V kulturně-historické části se návštěvník seznámí prostřednictvím dokumentů, fotografií a četných citátů s dějinami objektu rodného domu, města a památných míst v okolí. Životopisná část se věnuje Stifterovu rodu, blízkým osobám a událostem, které měly zásadní vliv na formování jeho osobnosti i díla.

Vnitřní svět Stifterových úvah a pocitů na jeho životních zastávkách z období let 1805 – 1868 (Horní Planá, Kremsmünster, Vídeň a Linec) přibližují vybrané pasáže z jeho literárního díla a korespondence. Zvýšená pozornost je věnována i dalším oborům, v nichž Stifter působil (mj. malířství, pedagogika a ochrana kulturních památek).

zpět na seznam

Kontakty

382 26 Horní Planá, Palackého 21 Website