CS

Víš, jak se stavělo a bydlelo ve středověku?

AREAacz

Jak se ve středověku budovaly jednoduché stavby nebo velké hrady? K jakému účelu stavby sloužily a jakou funkci plnily? A jaké se tehdy používaly nástroje? To vše se dozvíš, pokud navštívíš přeshraniční výstavu „ACHTUNG BAUSTELLE: Bauen und Wohnen im Mittelalter / POZOR STAVENIŠTĚ: Stavba a bydlení ve středověku” v areálu rakouského muzea MAMUZ v Asparn/Zaya. Výstava je přístupná od 1. 6. do 22. 11. 2020

Na výstavě nahlédneš pod ruce středověkým architektům a dozvíš se, jaký byl život ve vesnicích, městech, hradech a klášterech Dolního Rakouska a České republiky. Poznáš také středověké zemědělství, obživu, život, domácnost a obchod.

V pěti výstavních sálech na tebe čekají zajímavá historická fakta a témata:

  1. Bydlení: vývoj domů a sídlišť, zařízení obydlí
  2. Vládnout & chránit: hrady v průběhu času, jejich funkce, hmotná kultura elity
  3. Jídlo & práce: obživa, zemědělství, řemeslo, výroba
  4. Město: zakládání měst, každodenní život, šperky a peněžnictví
  5. Klášter: vývoj klášterů, jejich funkce a architektura

Jednotlivé oddíly jsou uspořádány v časové posloupnosti, aby bylo možné sledovat jejich historický vývoj. Výstava obzvlášť vyzdvihuje typické dobové aspekty a rysy společné pro obě země.

Výstavu bylo možné uskutečnit díky projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT v rámci programu INTERREG Rakousko – Česká republika. Součástí výstavy jsou exponáty z České republiky i Rakouska.

Paralelně k výstavě bude v roce 2020 jako hlavní výstavní objekt v areálu zámku MAMUZ v Asparn/Zaya vybudována rekonstrukce slovanského kostela z období raného středověku. Podoba rotundy se bude opírat o archeologické výzkumy prováděné na jihomoravském nalezišti Pohansko.


Zároveň s touto stavbou bude v roce 2020 a letech následujících vybudován v jižních Čechách v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova nový Archeoskanzen Trocnov, který bude prezentovat život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Výstavba bude částečně probíhat také experimentálně – to znamená tak, jako by se stavělo v době středověku za použití tehdejších nástrojů a postupů.

Díky rekonstrukcím středověkých staveb, jako je rotunda v Asparn/Zaya či Archeoskanzen Trocnov, bude moci návštěvník zažít na vlastní kůži, jak se žilo ve středověku a jak vypadaly stavby té doby.


V Archeoskanzenu Trocnov, který bude postaven během následujících několika let, se určitě nudit nebudeš! Na interaktivních tabletech se podíváš, jak jednou bude celý Archeoskanzen vypadat, podíváš se na zajímavé filmy a fotografie, zahraješ si hru a dozvíš se mnoho zajímavého v edukačních brožurách a pracovních listech a také na informačních a interaktivních tabulích. Na vlastní oči tu také uvidíš krásný 3D model celého Archeoskanzenu v měřítku 1:87. K vidění tu ale budou také dobové zbraně, vybavení nebo husitský vůz!

Toto léto se navíc mohli návštěvníci na Trocnově znovu přenést do středověku a navštívit skvělé doprovodné akce, které se zaměřily na středověká řemesla i život.

Např. se tu předvádělo, jak vypadal lov ve středověku, k vidění byli různí dravci při sokolnické show, proběhl zde den plný středověké hudby a her a na konci srpna se zvídaví návštěvníci mohli dozvědět více o středověkém textilnictví a zpracování kůže – z čeho se ve středověku šily šaty, a jak vypadalay, jak se předl len a barvila vlna nebo co dokázal z kůže vykouzlit švec nebo brašnář. Toto léto se také opět vypalovaly keramické výrobky, které vznikly při akci “Středověké hrnčířství” a to přímo v replice středověké hrnčířské pece! Nechyběly ani ukázky středověkého kovářství, zpracování kovů nebo sklářství. Návštěvníci se mohli aktivně zapojit a vše si zábavnou formou vyzkoušet.

Ale nevěš hlavu, tento rok se na Trocnově chystá minimálně ještě jedna akce a tou je “Zvonařství ve středověku a dnes”. Pokud 17. 10. 2020 navštívíš Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova, seznámíš se se složitým ale velmi zajímavým technologickým postupem výroby zvonů a budeš svědkem toho, jak mistr zvonař odlije zvon pro Archeoskanzen Trocnov. A to určitě stojí za návštěvu!

A na příští rok se chystá velký středověký jarmark a bitevní ukázky ze života slavného vojevůdce a husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova včetně bohatého doprovodného programu (dobová hudba, historické tržiště, přednášky, dětský husitský koutek atd.). Určitě je tedy na co se těšit!


Autor: Mgr. Marek Svoboda

 

MAMUZ zámek Asparn/Zaya
Schlossgasse 1, 2151 Asparn/Zaya

Otevírací doba
Úterý – Neděle 10:00 – 17:00.
Pondělky zavřeno kromě svátků.Aktuální informace o plánovaných událostech, fotografie a videa na Facebooku v Archeoskanzen Trocnov