CS

Modrotisk – móda bez hranic

AREAacz

 

Už v dřívějších dobách platilo, že móda nezná hranic. Modrotisk patří k historickým technikám, které byly v minulosti hojně rozšířené. Oděvy z modrotisku se s oblibou používaly k běžnému každodennímu nošení i při práci. Jedná se o speciální technologii rezervážního tisku, který je aplikován na textiliích a díky němuž jsou zvolené vzory potisku poměrně stabilní. V dnešní době se těší modrotisk velké oblibě; využívá se při tvorbě krojových součástek, avšak i v módním oděvním průmyslu. Tradiční technologie modrotisku byla pro svoji výjimečnost zapsána i na prestižní seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.


Kde se lze s modrotiskem setkat v dnešní době? V současnosti zažívá modrotisk malou renesanci v regionu česko-rakouského příhraničí. Muzeum v Hornu nabízí k tématu modrotisku malou, přesto však výjimečnou výstavu s názvem „Farben.färben.staunen“. Kurátorka výstavy Heide Manoutschehri provedla bádání po stopách barvířských mistrů v Hornu a objevila dokonce částečně dochovanou barvířskou dílnu. Na základě zpracování těchto výsledků podává zevrubný přehled o historii tradičního barvířství v Hornu a jeho dochovaných technikách. Využívá přitom i kontakty s barvířským muzeem a barvírnou v Gutau v Horním Rakousku.


Barvířské muzeum a jeho historická dílna je jediným svého druhu v celém Rakousku. Klade si za cíl rozšiřovat povědomí o historické technologii modrotisku a získávat o ní nové informace. S využitím prostředků projektu Evropské unie Interreg 5a se podařilo tuto barvířskou dílnu dovybavit a představit ji jako celistvé zařízení, které formou workshopů a seminářů prezentuje tradiční modrotiskovou technologii i za hranicemi svého regionu.


Projektovým partnerem Barvířského muzea v Gutau je také Muzeum Vysočiny Třebíč, při kterém bylo v rámci projektu vybudováno Centrum tradiční lidové kultury. I tam bude modrotisk formou workshopu v budoucnu představen. Mezinárodní vědecká konference s tématem modrotisku byla totiž kvůli pandemii viru Covid - 19 prozatím odsunuta. Dalšími partnery projektu jsou Jihočeské folklorní sdružení a Volkskultur Niederösterreich GmbH, které pořádají taneční přehlídky a workshopy. V rámci projektu jsou dokumentována i tradiční řemesla, mezi nimiž přirozeně nechybí ani modrotisk.

Na Moravě dosud fungují dvě modrotiskové dílny, které produkují tradiční modrotiskové látky. Jsou jimi dílna v Olešnici, která patří rodině Danzingerových, a dílna rodiny Jochových ve Strážnici. V Dolním Rakousku nenajdeme v současnosti žádnou modrotiskovou dílnu, která by aktivně produkovala modrotiskové výrobky pro trh. Jediné dvě činné rakouské dílny jsou v Horním Rakousku (rodina Wagnerových) a ve spolkové zemi Burgenland (rodina Koových). Zástupci všech zmíněných modrotiskových dílen se každoročně setkávají první neděli v květnu v Gutau na prodejním barvířském trhu.

Kromě modrotisku nabízí AREAacz mnoho dalšího pro každého, kdo se o módu a textil zajímá. Muzeum staré textilní továrny ve Weitře, které přibližuje bohatou historii místního textilního průmyslu, vytváří pomyslný muzejní most, díky němuž zprostředkovává téma dějin oděvního průmyslu i za hranicemi svého regionu.


Autor: Franz Pötscher