CS

Hit the road: stopping in Fratres!

--------------------------> AREAacz


INVENTOUR v příhraniční oblasti mezi
Rakousko a Česká republika, ve Fratres/Slavonice,
byl od čtvrtka 22. do soboty Pozváno 24. srpna 2019.
AREAacz byl prezentován jako projekt přeshraničního
mapování a Výstava „Die Verwandlung - Borders are vacillating“,
kurátor Iris Andraschek a Hubert Lobnig.