CS

Element▲sklo: Průhledná krása

AREAacz

Element sklo. Pod tímto názvem připravili odborní pracovníci z Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska unikátní projekt věnovaný historii i současnosti místní sklářské výroby.

Zájemce zveme na dvě akce, pořádané v rámci přeshraničního projektu I-CULT, jimiž jsou výstavy věnované počátkům, vývoji a současnosti skla v česko-rakouském příhraničí.

 

Matérie fantazie

SOUČASNÁ SKLÁŘSKÁ TVORBA - VYSOČINA, JIŽNÍ ČECHY, DOLNÍ RAKOUSKO

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě bude od 18. 2. 2021 do 16. 5. 2021 hostit výstavu Matérie fantazie, která představí instalaci autorské tvorby sklářských výtvarníků, design a výrobu, ale také práce studentů specializovaných středních škol.

Výběr exponátů nabízí pohled na současné smýšlení o skle, na díla umělců, kteří považují sklo za jedno z více médií k přenosu svých idejí. Uvidíte zde tavené a broušené plastiky, skleněné objekty kombinované s kovem či kamenem, mozaiky a šperky, monumentálně instalovaná svítidla, vázy foukané do forem ze stromové kůry, designová osvětlovací tělesa a mnoho dalšího.

Předměty pro výstavu zapůjčili také v současnosti nejuznávanější umělci působící v příhraničních regionech, včetně osobností vystavujících v Asii nebo Americe.

Výstava vnímavému návštěvníkovi ukazuje, že ve skle se prostřednictvím fantazie formují a uchovávají elementy přírody (živly i prvky), kosmické procesy i abstraktní představy. V bublinách a závojích zastavených ve svém pohybu obklopeny skelnou hmotou je čitelná bouře, poryv větru nebo žhavé jádro planety.

Historie za sklem

VYSOČINA, JIŽNÍ ČECHY, DOLNÍ RAKOUSKO

Pod názvem Historie za sklem, přivítá zase od 1. 4. 2021 do 31. 8. 2021 zájemce o sklo historický Hrad Ledeč nad Sázavou. Přímá sklářská tradice je totiž v tomto regionu dlouhá už 400 let. Pro návštěvníky je zde připraven přehled o skle jako takovém, počínající již dobou Římanů.  Návštěvník se zde dozví nejen o technice výroby skla, ale také o módních vlivech a oblíbených výrobcích v různých obdobích až do současnosti. Součástí výstavy jsou také osudy několika sklářských rodů pohybujících se mezi Čechami a Rakouskem na hutích jako byly Neu-Nagelberg, Sophienwald, Herálec, Salačova Lhota, Stattenbrün, Dobrá Voda a další.

Instalované předměty jsou ukázkou vývoje od gotické číšky až po průmyslově vyráběné lustry. Zajímavostí jsou mimo jiné třeba skleněné pateříky z oblasti Pacovska. Zejména mladší návštěvníci ocení dioramatické ukázky z prostředí sklářských hutí a brusíren v historických prostorách hradu, kde se náznakem ocitnou i v socialistické továrně.

Výstava je umístěna v atraktivním prostředí hradu nad řekou Sázavou, zčásti v cenných renesančních sálech. Turisté s hlubším zájmem o sklářský svět mohou navštívit také nedalekou historickou huť Jakub v Tasicích.

 

Výstavy budou veřejnosti zpřístupněny dle platných vládních nařízení. Aktuální informace naleznete na webu www.sklonavysocine.cz.   


 


 

HISTORIE ZA SKLEM

Martin Vogg a Daniela Matejschek se vydali na cestu česko-dolnorakouským sklářským regionem.

Vyd. 2020 - cena: EUR 9,90
ISBN 978-3-903058-28-6

Informace­ o knize | Informace o projektu